Pivot punktyPivot punkty - są jednym z najważniejszych narzędzi używanych do określenia potencjalnego wsparcia i oporu. A jeśli są dobrze obliczone to mogą być bardzo pomocne. Wielu inwestorów forex zwraca na nie baczną uwagę. Pivot punkty są w szczególności bardzo pożyteczne dla krótkoterminowych inwestorów.

pivotPivoty obliczane są na cztery sposoby do których to możemy zaliczyć następujące metody: standard, woodie, camarilla, fibonacci
Jednak najbardziej popularnym typem pivotów w powszechnym użyciu pozostaje typ standardowy. Poniżej przedstawiamy sposób w jaki jest on obliczany.

 • Pivot punkt (P)= (maksimum aktywu + minimum aktywu + poziom zamknięcia waluty)/3

 • Wsparcie 1 (S1)= (Px2) - maksimum waluty

 • Wsparcie 2 (S2)= P - (maksimum waluty - minimum waluty)

 • Wsparcie 3 (S3)= minimum waluty - 2(maksimum waluty - minimum waluty)

 • Opór 1 (R1)= (Px2) - minimum waluty

 • Opór 2 (R2)= P + (maksimum waluty - minimum waluty)

 • Opór 3 (R3)= maksimum waluty + 2(P - minimum waluty)

  Samo obliczanie pivotów może okazać się karkołomnym zadaniem i zbyt zawiłym dla wielu. Dlatego z pomocą przychodzą tu platformy transakcyjne brokerów forex, które w wielu przypadkach zawierają już przygotowane okna do wprowadzania danych. Jeśli platforma ich nie posiada to można sięgnąć do internetu i wybrać jeden z darmowych plików gotowych do wprowadzenia na platformę.
  Ponieważ forex jest 24 godzinnym rynkiem to teraz zachodzi pytanie - z którego momentu należy wybrać maksimum/minimum aktywu oraz poziom zamknięcia ?

  Najczęściej są używane dwa czasy do obliczenia pivotów

 • Czas GMT - Londyn

 • Czas EST - Nowy York

  Aby poprawnie wybrać jeden z powyższych czasów wystarczy w oknie dialogowym ustawień pivota (na swojej platformie) w polu godzina rozpoczęcia (start hour) wstawić godzinę, która wynika z odległości serwera na którym znajduje się platforma do Londynu jeśli pracujemy w czasie GMT lub Nowego Yorku jeśli pracujemy w czasie EST.

  Dla przykładu wybierzmy czas GMT i jeśli ktoś używa platformy umiejscowionej na serwerze pracującym w Polsce to należy wpisać +1. Jako, że serwer znajduje się 1 strefę czasową od Londynu. W przypadku serwera w Grecji a naszego pobytu i pracy w Polsce należy wybrać +2.

  Miejsce naszego pobytu nie ma dużego znaczenia ważne jest umiejscowienie serwera. Jednak czasami to może nie być zbyt dokładne rozwiązanie więc radzimy tak pomanipulować polem godziny i minut aby pivoty dopasowały się dokładnie do ceny.